Her viser vi, såfremt oprettet, anbefalinger fra Mission Jêzyki Obce.