Her viser vi, såfremt oprettet, anbefalinger fra Przedsiêbiorstwo Handlowo-Us³ugowe KRAK¯AL S.j. Marek Tarabu³a.