Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van CALLAN SZKO£A JÊZYKA ANGIELSKIEGO.