Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Centrum Kszta³cenia i Szkolenia sp. z o.o..