Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Centrum Rozwoju Eksploatacji Transportu EXPLOTRANS SA.