Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Chemiczna Spó³dzielnia Inwalidów HEJNA£.