Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Chemiczno-Farmaceutyczna Spó³dzielnia Pracy ESPEFA.