Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Krakowska Szko³a Restauratorów.