Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji.