Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Ma³ucha Tadeusz.