Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van NET.Trading Pawe³ Wojdy³a.