Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van PANACEUM Gabinet rehabilitacji, Pawe³ Czarnocki.