Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Profesjonalna Szko³a Biznesu-Szko³a Wy¿sza w Krakowie.