Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Przedsiêbiorstwo Innowacyjno-Wdro¿eniowe FORTECH Sp. z o.o..