Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Spó³dzielnia Pracy im. Jaros³awa D¹browskiego.