Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van T³umaczenia przysiêg³e.