Printed by http://malopolskie.city-map.pl/city/db/645001100001/krakow/building-materials

Building Materials - Kraków

Entries of the branch Building Materials from Kraków

The list shows you all registered entries of the branch Building Materials from Kraków.

9 entries found

ul. Fredry 2
30-605 Kraków
phone: 801 620 000801 620 000

ul. Niwy 21/2
30-705 Kraków
phone: +48 12 423 51 64+48 12 423 51 64
fax: +48 12 423 51 64

ul. OboŸna 27
30-010 Kraków
phone: +48 12 423 06 90+48 12 423 06 90

ul. Wadowicka 8w
30-415 Kraków
phone: +48 12 269 11 06+48 12 269 11 06
fax: +48 12 269 20 96

ul. Wa¿ewskiego 15
30-499 Kraków
phone: +48 12 266 05 50+48 12 266 05 50

ul. Bro¿ka Jana 3
30-347 Kraków
phone: +48 12 269 29 17+48 12 269 29 17


ul. Kamienna 10
31-403 Kraków
phone: +48 12 634 00 12+48 12 634 00 12

ul. Fatimska 41 a
31-831 Kraków
phone: +48 12 681 39 00+48 12 681 39 00


Further hits from the region Małopolskie

ul. Dojazdów 250
32-010 Kocmyrzów-Luborzyca
phone: +48 12 644 22 13+48 12 644 22 13
fax: +48 12 642 22 22