wydrukowane przez https://malopolskie.city-map.pl/city/db/645003020006

Program kinowy 13.06.2024:

* city-map nie bierze odpowiedzialnoœci za poprawnoœæ tych danych!